BOT Cai Lậy: Lòng dân nào mà ủng hộ thu phí bất công, thưa ông Thứ trưởng?

Lãnh đạo Bộ GTVT – Thứ trưởng Nguyễn Nhật, đã tái khẳng định sẽ tiếp tục thu phí ở Trạm BOT Cai Lậy và kêu gọi người dân ủng hộ… Ủng hộ thế nào, khi quyền lợi của dân chưa thấy rõ. Nói là được đi đường tốt, thế bao nông dân ở vùng sâu vùng…