Tầm quan trọng của việc dạy cách tư duy

Peter Ellerton | Trung Hà dịch Nghiên cứu gần đây [1] của một nhóm học giả Hoa Kỳ về việc dạy học sinh kỹ năng tư duy phản biện trong môn Khoa Học đã lại một lần nữa chỉ ra giá trị của việc đem tới cho các em những trải nghiệm thách thức hơn yêu cầu thuộc lòng…