Dù bạn là ai cũng nên học những nguyên tắc cơ bản này để BỚT NGU ĐI, khôn ngoan hơn

Hãy học cách cư xử văn minh với bạn bè, đồng nghiệp, người thân, bởi vì chỉ cần một chút sơ suất nhỏ trong cách cư xử, lời ăn tiếng nói cũng khiến bạn mất điểm trầm trọng trong mắt người đối diện rồi đấy. Người khác nhắn tin thì bạn nên trả lời, cho dù…