A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS

Những Hình Ảnh Thay Bằng Hàng Ngàn Lời Nói Hình Dung Lịch Sử và Tình Người Trong Cuộc Chiến Ý Thức Hệ tại Miền Nam Việt Nam   Người lính Hoa Kỳ tại Miền Nam Việt Nam … tay súng …   …Tay bồng trẻ thơ . Người lính Hoa Kỳ tại Miền Nam Việt Nam…