A PICTURE SAYS A THOUSAND WORDS

Những Hình Ảnh Thay Bằng Hàng Ngàn Lời Nói

Hình Dung Lịch Sử và Tình Người Trong Cuộc Chiến Ý Thức Hệ tại Miền Nam Việt Nam

 
Người lính Hoa Kỳ tại Miền Nam Việt Nam … tay súng …

 
…Tay bồng trẻ thơ .

Người lính Hoa Kỳ tại Miền Nam Việt Nam 1965-1973
 

… Tay súng, tay bồng những nạn nhân chiến tranh