Giải pháp nào cho việc thi Đại học ?

Chỉ cần 30’ để hô biến nhanh hơn phép cân đẩu vân của Tôn Ngộ Không cho 330 bài thi (6 giây/1 bài thi) của 114 thí sinh ở Hà Giang từ trượt thành đỗ, từ học dốt thành thủ khoa, và trong số này có không ít con cháu các lãnh đạo (bí thư…