Học sinh ngày càng chán học môn lịch sử

Sự kiện kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay có hàng nghìn thí sinh chỉ được điểm 0 môn Lịch sử không thể coi là chuyện bình thường như quan điểm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. Chúng ta biết rằng việc thi môn Sử chỉ có ở rất ít các…