Vì sao người xưa lấy việc hiếu thuận với song thân làm tiêu chuẩn lựa chọn nhân tài?

Lý Cao là người sống vào triều đại nhà Đường, tự là Tử Lan, thời trẻ nhậm chức Tào tham quan, về sau thăng nhậm chức Mật thư thiếu giám. Ông nổi tiếng là người hiếu thuận, phụng dưỡng mẹ già rất ân cần chu đáo. Vào những năm đầu Thượng Nguyên, kinh thành xảy…