Luận về Chữ “Bất”

   Không lấy được người yêu là bất khả thi  Cưới vợ lấy chồng chọn nhà giàu là phi thương bất phú  Cưới hay lấy người cùng phái là nam nữ thọ thọ bất thân  Vợ chửa trước khi làm đám cưới là bất cẩn  Vợ cưới về rồi mà không con là bất thành…

NƯỚC NHỎ, NƯỚC LỚN

   Thói thường, nước nhỏ thường bị nước lớn bắt nạt, nhưng có phải lúc nào cũng vậy? Đó là điều mà chúng ta rất cần phải suy ngẫm. Ai cũng biết là Israel là một nước nhỏ, với dân số chưa đến 8 triệu người, nằm lọt thỏm trong khu vực người Arab với…