Tiền và những câu nói bất hủ

   1. Bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn không thể già mà thiếu nó đâu -Tennessee Williams. Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử đi vay một ít xem – Benjamin Franklin. Để kiếm một triệu, hãy bắt đầu với 900.000 – Morton Shulman. Nếu bạn phải hỏi…

Phật dạy về tình yêu

   Phật dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỉ, xả. “Từ” là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh…