Máy bay rơi, sự thật ở đâu?

Hai vụ rơi máy bay vào tuần qua tiếp tục khiến nhiều người quan ngại về hằng loạt vấn đề tại Việt Nam; đặc biệt là khả năng chiến đấu của quân đội trong nước hiện nay. Cần minh bạch thông tin Thông tin chính xác, minh bạch về vụ việc chiếc Su- MK30 rơi…