Hình ảnh 10 chiến sĩ đã ngã xuống biển đông ngày hôm nay. Cả nước bàng hoàng thương tiếc các anh, những người con ưu tú của đất Mẹ Việt Nam

Hình ảnh 10 chiến sĩ đã ngã xuống biển đông ngày hôm nay. Cả nước bàng hoàng thương tiếc các anh, những người con ưu tú của đất Mẹ Việt Nam 😥 Một ngày đau thương cho Tổ Quốc VN !!! 9 chiến sĩ đã hy sinh cùng với tin mới nhận được, xác Thượng…