Ngóng từng giờ trên mặt báo

Chẳng cần phải đao to búa lớn, đại ngôn này nọ về vai trò, nhiệm vụ, chức năng… của báo chí, chỉ cần gói lại rằng báo chí đồng nghĩa với thông tin, đáp ứng nhu cầu thông tin cho con người, thế là đủ. Nói chính xác hơn, là ngóng từng giây từng phút.…