Ai là người đầu tiên nói câu “Chính phủ của dân, do dân, vì dân”?

Đó là Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln trong nhiệm kỳ 1861-1865. Trong bài diễn văn xúc động tưởng nhớ các liệt sỹ năm 1863, ông Lincoln đã nói câu “Chính phủ của dân, do dân, vì dân”. Abraham Lincoln là Tổng thống Mỹ thứ 16. Ông Lincoln thành công trong nỗ lực lãnh đạo đất…