Nếu Campuchia làm được ôtô của họ thì tôi xin hiến toàn bộ tài sản cho Nhà nước – TNTD

PV đã có cuộc trò chuyện với ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco Group), xung quanh tương lai ngành công nghiệp ôtô Việt Nam. “Campuchia làm được ôtô, tôi xin hiến cả gia sản” Các loại ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước ngày càng chịu sức…