Lịch sử Washington D.C

Washington, D.C. (thường được gọi ngắn gọn là Washington, hoặc D.C.) là thủ đô của Mỹ, được thành lập vào ngày 16 tháng 7 năm 1790. Địa danh này mang tên vị Tổng thống đầu tiên của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ George Washington, kết hợp với tên của người khám phá ra châu Mỹ…

TRUMP ODE TO THE CORPORATION!

D.C. is fenced off and  the President is never going back to the White House. But not for reasons you may be thinking. Fear not, there will be a new capitol built and an end to income taxes paid to the tax collectors of the Corporation that is now in the hands of a new…