Nếu gặp được người này, hãy giữ chặt bởi họ sẽ mang may mắn và phúc báo đến cho bạn!

Người bạn tốt sẽ ở bên ta lúc khó khăn, cùng ta vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống. Một người bạn tốt cũng chính là một quý nhân. Theo lời dạy của Đức Phật, người bạn tốt là người có 3 phẩm chất: như nước, như cháo và như trà. Người bạn có…