Cuộc ‘cướp dâu’ chấn động lịch sử của Trần Quốc Tuấn, vị vương gia si tình nhất hoàng thất Việt Nam

Nhắc đến Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, người đời đều nghĩ ngay tới bản hùng ca bất tử hào hùng được ông viết lên với 3 lần chiến thắng quân Mông – Nguyên trong lịch sử. Ít ai ngờ được con người này cũng lại có một thời trai trẻ sôi nổi trong tình…