Những ông chủ suy nghĩ như thế nào ?

20140327-004230.jpg

Steve kết luận rằng, để trở nên giàu chỉ cần có một ít điều cần làm với tiền. Thay vào đó, nó là tất cả mọi thứ để làm với tâm lý và cách bạn suy nghĩ về tiền bạc. Cuốn sách khá tốt, và tôi khuyên bạn nên có được một bản. Trong cuốn sách, Steve chia mọingười giữa “đẳng cấp thế giới” và “tầng lớp trung lưu”. Giả định có 2 nhóm 99% (số đông) và 1% (ông chủ)

 1. 99% tập trung vào tiết kiệm. 1% tập trung vào thu nhập.

 2. 99% nghĩ về tiền bạc về tuyến tính. 1% suy nghĩ về tiền bạc về phi tuyến tính.

 3. 99% tin rằng làm việc chăm chỉ tạo ra của cải. 1% tin rằng đòn bẩy tạo ra của cải.

 4. 99% tin rằng tiền là gốc rễ của mọi tội lỗi. 1% tin rằng nghèo đói là gốc rễ của mọi tội lỗi.

 5. 99% tin rằng giàu là một đặc ân. 1% tin rằng giàu là một quyền cơ bản.

 6. 99% tin rằng tiền là phức tạp. 1% tin rằng tiền là đơn giản.

 7. 99% tin rằng người giàu là kẻ lừa đảo. 1% tin rằng những người giàu có tham vọng.

 8. 99% tin rằng xây dựng sự giàu có là một nỗ lực đơn độc. 1% tin rằng xây dựng sự giàu có là một nỗ lực của đội nhóm.

 9. 99% lo lắng về tiền bạc. 1% có những giấc mơ về tiền bạc.

 10. 99% tin rằng tiền là tiêu cực. 1% tin rằng tiền là tích cực.

 11. 99% tin rằng những người giàu có nông cạn. 1% tin rằng những người giàu có chiến lược.

 12. 99% tin rằng con đường đi đến sự giàu có được trải qua bằng nền giáo dục chính thức. 1% tin rằng con đường đi đến sự giàu có được trải qua bằng những kiến thức cụ thể.

 13. 99% tin rằng tiền thu được thông qua lao động. 1% tin rằng tiền thu được thông qua suy nghĩ.

 14. 99% lo lắng về việc hết tiền. 1% nghĩ về làm thế nào để kiếm nhiều tiền hơn.

 15. 99% nghĩ về chi tiêu. 1% nghĩ về đầu tư.