Tội Ác của Tư Bản

TS. Alan Phan Trước hết, đây hẳn là một đề tài khá quen thuộc với đa số dân Việt Nam; sau gần 70 năm trường kỳ huyên thuyên về những tội ác “đất không dung, trời không tha” của bọn giẫy chết. Tuy nhiên, trước khi đào sâu về các tội ác này, hãy xét…

CÔ ĐƠN

Cô đơn là cho đi mà không có người nhận, là muốn nhận mà chẳng có ai cho. Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình chờ đợi chẳng xảy đến. Như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách…

Samsung tính toán gì với dự án mới 1 tỉ USD?

Lương Bằng (HQ Online)- Với kế hoạch đầu tư dự án sản xuất màn hình có độ phân giải cao của Samsung Display, hai nhà máy hiện có của Tập đoàn Samsung ở Bắc Ninh và Thái Nguyên sẽ như “hổ mọc thêm cánh”. Kế hoạch “tỉ đô” mới của Samsung Samsung Display Co.,Ltd là…