Vũ khí ngụy trang siêu răn đe: Gật đầu với Việt Nam, lắc đầu với Trung Quốc

Chiến tranh du kích Việt Nam đã trở thành thương hiệu trên toàn thế giới. Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển nhưng nghệ thuật quân sự độc đáo này vẫn có thể tích hợp vào bản thân nó những vũ khí hết sức hiện đại. Đầu năm 2010, công ty Concern Morinsystema-Agat của…

VỢ VÀ NGƯỜI TÌNH

Mỗi lần du lịch với vợ, anh thấy chán. Chẳng như với người tình. Xe qua đèo: Vợ sợ. Người tình phấn khích. Lên núi cao: Vợ sợ. Người tình hò reo. Biển sóng lớn: Vợ sợ. Người tình tung tăng kéo anh cùng đuổi sóng. Công ty phá sản. Từ cương vị giám đốc,…