Từ thời còn trẻ… đến lúc về già

Đời người thường được gói gọn trong một câu thật đơn giản: “Từ thời còn trẻ… đến lúc về già”. Nói như vậy nhưng không đơn giản chút nào vì những suy nghĩ phức tạp của từng thời kỳ, qua đó thể hiện quan niệm sống khác hẳn nhau, nhiều lúc đến độ mâu thuẫn, xung đột…

Câu Chuyện Nhân Quả Tại Đại Học Stanford

Martine Đức Nguyễn Đây là một câu chuyện có thật xảy ra vào năm 1892 tại trường đại học Standford. Một sinh viên 18 tuổi đang cố xoay sở để trả học phí. Cậu mồ côi và không biết nhờ cậy vào ai để xin tiền. Rồi cậu nghĩ ra một cách thật hay ho.…

THE NETHERLANDS :.

Viet Anh  MỘT NƯỚC NHỎ, NGHÈO TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ĐÃ XÂY DỰNG ĐƯỢC MỘT NỀN NÔNG NGHIỆP CÓ SỨC CẠNH TRANH CAO, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, CÓ HIỆU QUẢ CAO NHẤT THẾ GIỚI Hà Lan là một nước nhỏ ở Tây Âu, vùng đồng bằng cửa sông Rhine, nhiều nơi thấp hơn mực nước…

Từ tham nhũng đến suy thoái đạo đức – vì kỷ cương không nghiêm.

VA-19. November 2013 Tình hình xã hội nhiều biểu hiện phức tạp có nguyên nhân tác động từ tình hình kinh tế rất rõ. Nguyên nhân chính dẫn đến tội phạm cũng gồm vấn đề suy thoái kinh tế, tỷ lệ người thất nghiệp tăng cao, làm tăng đầu vào của tội phạm của xã…