Hạnh phúc là do chính mình nắm bắt…!

20140630-172148-62508095.jpg
* Gặp nhau là sự tình cờ…
* Yêu nhau là sự bất ngờ của trái
tim….
* Duyên là do trời định !…
* Phận là do người trao !…
* Nhưng Hạnh phúc là do chính
mình nắm bắt…!!
Đừng nghĩ duyên số sắp đặt cho ta
gặp nhau…
– Thì ta sẽ là của nhau mãi mãi….
* Ông trời chỉ giúp ta 1 đoạn đường
mà thôi…
– Đoạn đường còn lại phải do ta tự đi
tiếp…
* Định mệnh có sẵn mang đến cho ta
Tình yêu…
– Định mệnh ta tạo ra sẽ cho ta Hạnh
phúc…
* Hãy nhớ là…
– Hạnh phúc chỉ đến với người biết
trân trọng và nâng niu…
– Hãy trân trọng những khoảnh khắc
bên nhau…
– Đừng để đến lúc xa nhau mới “gào”
lên đau đớn!!