Kinh tế và công nghiệp Đức

Giới thiệu    Đức là một nước công nghiệp lớn của Liên minh châu Âu và là một trong những nước công nghiệp hàng đầu của thế giới. Tổng lực lượng nhân công của đất nước gồm khoảng 38 triệu người – xấp xỉ 46% dân số. Cơ cấu kinh tế Ở nước Đức, cũng…

Người tu và sắc đẹp

   Đã là người phụ nữ và là người phụ nữ có sắc đẹp thì ai cũng biết điều này, và họ hay dùng nó để đạt đến mục tiêu cho cuộc đời của họ. Mục tiêu của một người phụ nữ có sắc đẹp như chim sa cá lặn hay xấu xí thật ra…