Vì một Việt Nam phát triển, 1.510 đại biểu đang ngồi trong đại hội hãy ủng hộ Nguyễn Thiện Nhân lên làm Thủ Tướng. 

Tám nè, đừng nói ai nha! Thỉnh thoảng đọc đâu đó có mấy người đi phao anh Nguyễn Thiện Nhân xài bằng giả, tui mắc cười quá. Giờ vầy!   Năm 1976, ông anh nhà tui học Stuttgart, Tây Đức được mời sang dự trại hè lưu học sinh ở Merseburg, Đông Đức thì gặp Nguyễn…