Liên Hợp Quốc chính thức coi việc tự do truy cập Internet là một quyền cơ bản của nhân loại

 Nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho rằng tất cả mọi người, không phân biệt tầng lớp, tôn giáo, giới tính, độ tuổi, dân tộc….đều có quyền được truy cập Internet và tự do thể hiện suy nghĩ, quan điểm, góc nhìn của bản thân họ trên mạng thông tin toàn…

Chủ Nghĩa Tư Bản Là Gì? – Phần 1

 Chủ nghĩa tư bản là một trong những hệ thống kinh tế xã hội được ưa thích nhất và cũng bị ghét bỏ nhất vũ trụ. Nhưng nó từ đâu mà ra? Từ khoảng thế kỷ 14, chủ nghĩa tư bản hiện đại đã nhanh chóng mở rộng tầm ảnh hưởng. Một vài người nói…