Audio Book: 11 lời khuyên dành cho thế hệ trẻ của Bill Gates

Lỗi
Video không tồn tại

 

Cuốn sách “11 lời khuyên dành cho thế hệ trẻ của Bill Gate” là những kinh nghiệm thành công và trí tuệ mà Bill Gates đã tổng kết được trong cuộc đời ông từ khi còn nhỏ cho tới khi trưởng thành. Những lời khuyên chỉ ra cho lớp thanh thiếu niên biết làm người như thế nào; biết đối mặt với cuộc sống ra sao, biết hướng đến con đường thành công như thế nào. Bởi vậy, chúng ta cần thấy rằng chỉ có tự giác đi khai thác, nắm bắt những nguyên tắc này mới có thể hiểu được những điểm tương thông giữa những người bình thường và những người vĩ đại, mới có thể tìm ra con đường đáng tin cậy nhất để đi từ cái bình thường đến cái vĩ đại, từ đó vượt qua các khó khăn trở ngại để dần dần từng bước tiếp cận thành công, hoàn thành sự nghiệp lớn.

 

Mục lục:
Tóm tắt nội dung
Lời nói đầu
1. Lời khuyên thứ nhất:
Thích nghi với cuộc sống
2. Lời khuyên thứ hai:
Thành công là vốn nhân cách của bạn
3. Lời khuyên thứ ba:
Đừng hy vong không làm mà được hưởng
4. Lời khuyên thứ tư:
Thói quen kỷ luật
5. Lời khuyên thứ năm: Không nên coi thường chuyện nhỏ
6. Lời khuyên thứ sáu: Rút ra bài học kinh nghiệm từ những sai lầm
7. Lời khuyên thứ bảy: Mọi việc đều phải tự tay mình làm.
8. Lời khuyên thứ tám: Bạn luôn chỉ có một lần cơ hội.
9. Lời khuyên thứ chín: Thời gian ở trong tay bạn
10. Lời khuyên thứ mười: Làm những việc nên làm
11. Lời khuyên thứ mười một: Hãy đối xử tốt với tất cả những người xung quanh