Văn tế 74 tử sỹ trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 17- 19/1/1974

Tác giả: Nguyễn Phúc Vĩnh Ba Công các anh,  Tổ quốc thề không quên, Toàn dân nguyền nhớ mãi. Chống ngoại xâm là truyền thống muôn đời Giữ lãnh thổ vốn luân thường vạn đại. Đọc thêm: http://dantri.com.vn/blog/hon-cot-hoang-sa-khong-co-hai-tu-phan-biet-20160118070415467.htm Hỡi ơi!  Nhẹ tựa lông hồng, Nặng tày non Thái. Những cái chết đã đi vào quốc…