Thiền sư Thích Nhất Hạnh: “Con người có quá nhiều tham, ái, sân si – đau khổ vì không biết xử lý vấn đề của mình”

Chúng ta hít thở mỗi ngày nhưng hầu như không ý thức đường từng hơi thở ra, vào. Thực tập hơi thở giúp chúng ta biết cách để sống ở hiện tại: Hít vào tôi biết mình đang sống. Thở ra tôi mỉm cười với cuộc sống này. Chúng ta thường nói tới con đường:…