5 nguyên nhân vì sao người Việt không làm việc nhóm được


Tại sao người Việt không làm việc nhóm được? Có rất nhiều lý do nhưng theo tôi đây là 5 nguyên nhân chính.
1. GATO. “Ai cho phép mày hơn tao?” Thích dìm hàng hơn xây dựng. Mỗi lần thấy ai đó làm gì sai hay không thành thì rất hả hê sung sướng. Còn khi ai đó nói gì hay dự đoán gì đúng thì im lặng. Tư duy này đang giết chết người Việt.
2. Luôn cá nhân hoá vấn đề. “Mày nói chuyện như lìn. Đm.” Ủa việc cá nhân liên quan gì ở đây mà cứ lôi vô?
3. Không tin tưởng nhau. Vì không tin tưởng nhau nên phải canh chừng nhau. Nên một tổ chức ít khi nào có sự độc lập trong hoạt động.
4. Thích suy nghĩ nhóm, không chịu suy nghĩ cá nhân. Kết quả là cả đám cùng làm chung một việc bằng một cách. Thay vì chỉ trích vì sao người khác không làm như mình thì tự hỏi vì sao họ phải làm theo mình? Sáng tạo là nền tảng chứ không phải suy nghĩ nhóm. Điều này làm các thành viên rất khó chịu vì họ không sáng tạo được, phải suy nghĩ theo nhóm.
5. Quá coi trọng mối quan hệ. Ít khi nào dám lên tiếng phản đối người trong nhóm, chỉ nói sau lưng. Kết quả là cả nhóm bằng mặt nhưng không bằng lòng nên chẳng ai làm gì.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa