Từ chối được ‘cho không’ chú chó tật nguyền, cậu bé nói một câu khiến ông chủ tiệm chết lặng

Người chủ tiệm treo tấm bảng “Bán Chó Con” lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đó, có một cậu bé xuất hiện. Ông chủ trả lời: – Khoảng từ $30 cho tới $50. Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền…