Sốc với lời thẳng thừng của 1 người bạn Mỹ: “Người Việt đi ăn đến lúc trả tiền hay lẻn đi vệ sinh” và bài học cho chúng ta

Em cũng như nhiều người Việt khác, thường không thích chia tiền ra trả khi đi ăn, có khi em trả tiền, có khi lại để người khác trả, coi như là có qua có lại, vậy cũng là sòng phẳng rồi. Thế nhưng suy nghĩ đó của em đã hoàn toàn thay đổi sau…