Khiếm khuyết về trí não hay khả năng học tập, vì sao những người như Einstein và Hemingway có thể thay đổi thế giới?

Tài hay đi đôi với tật. Câu nói này không chỉ là nghĩa bóng ám chỉ đạo đức của người có tài, mà thực sự còn chỉ ra một vấn đề là rất nhiều thiên tài nhưng lại bị khiếm khuyết thể chất, thậm chí cả trí não. Ví dụ điển hình có thể thấy…