Điều Việt Nam đang cần là Pháp quyền. Pháp quyền sẽ sinh ra một Chính phủ mạnh.

Pháp quyền là cái lồng nhốt quyền lực. PHẢI THAY MÁU Khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đệ trình danh sách các thành viên Chính Phủ vào tháng Tư 2016, nhiều người dẫu còn hoài nghi nhưng vẫn mong manh kỳ vọng vào một Chính phủ liêm khiết và sáng tạo. Nhưng đến bây giờ,…