NÊN SỚM TỪ CHỨC

Lại một câu choáng nữa Của bộ trưởng Tài Môi: “Bùn nhận chìm xuống biển Ở Bình Thuận vừa rồi Không phải là chất thải Mà tài nguyên của ta”. Có hình kèm đây nhé, Kẻo bảo tôi lu loa. Nếu quả như ông nói, Rằng nó là tài nguyên, Sao phải đổ xuống biển…