NÊN SỚM TỪ CHỨC

Lại một câu choáng nữa

Của bộ trưởng Tài Môi:

“Bùn nhận chìm xuống biển

Ở Bình Thuận vừa rồi

Không phải là chất thải

Mà tài nguyên của ta”.

Có hình kèm đây nhé,

Kẻo bảo tôi lu loa.

Nếu quả như ông nói,

Rằng nó là tài nguyên,

Sao phải đổ xuống biển

Mà không bán lấy tiền?

Mà cái sự đổ ấy

Cũng rất không đàng hoàng.

Mạo danh tên người khác,

Bị dân chúng la làng.

Quanh co chối trách nhiệm,

Mong được thành vô can,

Có vẻ ông quẫn trí,

Mà đâm ra nói càn.

Tự ông đã thú nhận

Rằng phải làm việc này

Là vì thằng Trung Quốc

Nó bắt đền mỗi ngày

Đến những mười mấy tỉ.

Mà làm sao các ông

Để rơi vào thế ấy.

Ngẫm mà thật đau lòng.

Hơn thế, còn nhục nhã.

Đàng hoàng mình chủ quyền.

Làm ăn kiểu gì vậy,

Để người ta tống tiền?

*

Ông đã trót dính bẩn

Cái vụ Formosa.

Dân chúng tôi còn nhớ,

Và sẽ không cho qua.

Lại thêm vụ này nữa.

Giờ còn mặt mũi nào.

Ông nên sớm từ chức

Và xin lỗi đồng bào.

PS

Các quan ta, lớn nhỏ,

Ngu một nhẽ, còn hèn.

Chỉ giỏi cái ngụy biện

Và giỏi cái moi tiền.

Chưa đứa nào dũng cảm

Dám nhận lỗi về mình.

Đúng là cách ứng xử

Sáng suốt và tài tình.

Thôi, không thèm viết nữa.

Viết cũng chỉ phí thơ.

Bức xúc, muốn văng tục,

Chỉ sợ phí cái bờ.

THÁI BÁ TÂN