NGUY !

Tôi không tham gia biểu tình, có lẽ, hoà với đám đông không phù hợp tính cách của Tôi. Nếu Tôi thuyết trình trước hàng triệu người vẫn có đủ tự tin hơn là hát bản đồng ca cùng số đông ! Tôi không bằng họ, và Tôi trân trọng họ ! Nhưng, Tôi cho…