GS Vũ Đức Nghiệu lên tiếng cảnh báo về đặc khu: “Ba đặc khu dự định, chính là ba tử huyệt đồng thời là ba tài sản hàng đầu trong các số tài sản “hương hỏa” “quốc bảo” của tổ tiên để lại

Bạn tôi GS Vũ Đức Nghiệu là người gần như không quan tâm đến những chuyện gì ngoài chuyên môn Ngôn ngữ học mà anh đã dành cả đời cho nó. Trưa nay anh gọi cho tôi, giọng rất khó chịu ” anh có thể đăng vài ý kiến của tôi lên trang của anh…