Dự luật An ninh mạng dự kiến sẽ được Quốc hội bỏ phiếu biểu quyết vào ngày thứ 3, 12/6.

Luật Khoa tạp chí tổng hợp một số điểm đáng lưu ý của dự luật đầy tranh cãi này để bạn đọc tiện theo dõi.

Bạn có thể tra cứu toàn văn dự luật tại đây: https://bit.ly/2LvVeq0

Luật Khoa tạp chí