Báo động toàn thế giới

Thật là đau lòng và nhục nhã. Báo động toàn thế giới, Việt Nam xuất cảng phụ nữ làm vợ Tàu Chệt Trung cộng qua giá sale tại chợ trời như một thứ đồ chơi! Buy a wife from Vietnam for only 6000 USD. 1. Guaranteed virgin 2. Guaranteed to be delivered within 90 days…