Nữ sinh thẻ cào

Qủa thật, đọc vụ này mà không thể hiểu nổi, cái máu lạnh đến “bất nhẫn”, tàn nhẫn mà lại hồn nhiên đến độ… của kẻ phạm tội. Nhưng cũng không thể hiểu nổi cái phẩm cách khốn nạn của kẻ nạn nhân được gọi là cán bộ huyện kia. Lợi dụng sự cả tin,…