Bạn Thật, Bạn Giả

“Bạn giả cũng tựa như bạc giả,đã không xài được mà để trong túi có khi mang họa.” Nhiều người vẫn cho rằng một trong những hạnh phúc trên đời này là tình bạn. Điều này thì ai cũng dễ dàng đồng ý thôi. Thế nhưng, để có tình bạn thực sự thì cần có…

Tóm Tắt Đạo Phật Trong Vấn Đáp Khoảng 5 Phút

Tỳ Khưu Dhammika Bình Anson lược dịch Lược dịch từ bài “Basic Buddhism: A Five-Minute Introduction” (Căn bản Phật giáo: Giới thiệu trong năm phút), trong quyển “Good Question, Good Answer” (Khéo Vấn, Khéo Đáp) của Bhikkhu Dhammika, ấn bản Internet (http://www.buddhanet.net/). 【挂件-装饰及分隔线素材篇】华丽优雅花卉组合分隔线 – 浪漫人生 – . Hỏi: Phật Giáo là gì? Đáp: Phật Giáo…