Phọt Phẹt- Diệt chuột

Trong bài viết có một vài chỗ chửi bậy. Nhưng nếu xóa đi, thì sẽ mất hẳn cái “bản sắc” độc đáo của Blog này. Vì thế, xin được đăng nguyên văn. Nghe cho nó… sướng 😀 Mong bạn đọc lượng thứ 😛 . Ném chuột lo vỡ bình, nghe rất có lý. Nhưng nếu…

Làm thân con gái…

Con thân yêu, hết nửa đời người, mẹ đã đi qua những trải nghiệm và có thời gian chiêm nghiệm, rất nhiều điều mẹ muốn nói với con. Mong đó là hành trang tốt cho cuộc sống của con sau này. Làm thân con gái… Là thân con gái, con đừng tin vào bất cứ…