Ẩm thực ngày tết .

Thành ngữ Việt Nam có câu Đói giỗ cha, no ba ngày Tết. Tết đến, dù nghèo khó đến đâu thì người ta cũng cố vay mượn, xoay xở để có đủ ăn trong ba ngày Tết sao cho “già được bát canh, trẻ có manh áo mới”. Hơn thế nữa, dù có đói khát…

Phong tục ngày Tết

Phong tục thất truyền Sêu Tết: Ngày xưa các cặp trai gái đang trong thời kỳ hứa hôn, trước Tết người con rể tương lai phải mang lễ đến biếu bố mẹ vợ . Trồng và hạ nêu: ên cây treo một số vật tượng trưng gọi là bùa nêu để trừ tà quỷ. Hát…