5 câu chuyện ở đất nước Nhật Bản

Dường như người Nhật Bản rất thấm nhuần và áp dụng giáo lý đạo Phật trong cuộc sống hằng ngày cho nên họ quý trọng, xem con người đều bình đẳng vì cùng có Phật tánh như nhau chứ không dựa vào dáng vẻ giàu nghèo bên ngoài. Họ thường xuyên làm chuyện phải có…

LỠ …

 Nếu đã lỡ được sinh ra Thì xin ta hãy sống đến phút cuối Đừng vì một giây phút yếu đuối Mà từ bỏ cuộc sống của mình… Nếu đã lỡ vấn vương một bóng hình Thì xin ta hãy thương người sâu đậm Đừng vì một chút hờn giận Để sau này tiếc…

Họ đã quên rằng Phật tại Tâm

Không ít người thường đến cúng bái nơi cửa Phật, hoặc thờ Phật trong nhà mình, lại làm những điều trái với triết lý đạo Phật.  Đạo Phật xuất hiện ở nước ta gần hai nghìn năm trước. Người Việt Nam ta phần đông theo đạo Phật, thường hay đến chốn chùa chiền cúng…