Truyện Bạch Cư Dị và thiền sư Đạo Lâm

Bạch Cư Dị là trọng thần trong triều, đi bái phỏng thiền sư Đạo Lâm, thấy thiền sư đang tọa thiền bên tổ con chim khách bèn nói: – Thiền sư ở trên cây như vậy là quá nguy hiểm. Thiền sư Đạo Lâm đáp: – Qúa vững chứ. Hoàn cảnh của chính ngài mới…

THẾ NÀO LÀ CHÍ TIẾN THỦ?

Peter Parker = Spider man Chí tiến thủ bắt đầu từ sự khát vọng. Khi bạn khao khát thực hiện giấc mơ, chí tiến thủ sẽ không ngừng phát huy sức mạnh của nó. Khi bạn quyết tâm thay đổi cuộc sống bản thân, chí tiến thủ đã được phát huy. Khát vọng chính là…

Bài học về công tác phòng, chống tham nhũng tại Indonesia là một tham chiếu cả về khía cạnh thành công lẫn thất bại cho Việt Nam.

Người dân Indonesia có lý do để vui mừng khi Quốc hội vừa quyết định chấm dứt các cuộc tranh luận về việc hạn chế quyền hành của Ủy ban Chống tham nhũng của nước này. Sau gần một thập niên tồn tại, cơ quan này và hệ thống tòa án chống tham nhũng đi…