20 triết lý cuộc sống .

Cuộc sống sẽ có những quy tắc mà theo thời gian, bạn sẽ nhận ra là bạn chỉ có thể làm theo và chấp nhận nó 1. Bạn sẽ trưởng thành hơn nhưng không chắc sẽ khôn ngoan hơn. Bạn sẽ tiếp tục mắc hàng đống sai lầm và những sai lầm này KHÔNG GIỐNG…