VÔ THƯỜNG

Thời gian : Vô Thường Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời thì mới Qua một ngày vui một ngày.sống thanh thản, sống thoải mái. Qua một ngày mất một ngày. Vui một ngày lãi một ngày. Hạnh…

Gieo và Gặt

Gieo và gặt có nghĩa là khi bạn gieo điều gì, bạn sẽ gặt những thành quả mà nó mang lại. Vậy bạn nên gieo gì hôm nay? *Gieo gì hôm nay: – Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt thân thiện. – Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt cao thượng. –…