NHỮNG HIỂU LẦM VỀ ĐẠO PHẬT

Đạo Phật ngày càng suy đồi, tha hoá, “mạt pháp”, nguyên nhân thì nhiều, nhưng đôi khi  trong giới tu sĩ và cư sĩ không trang bị đủ kiến thức của giáo pháp như thực – tức là giáo pháp cội rễ – mà chỉ chạy theo cành, nhánh, ngọn lắm hoa và nhiều trái. Từ đấy,…

Di chúc của Vua Trần Nhân Tông

Ngày xuân, đọc lại một phiên bản của Di chúc vua Trần Nhân Tông, vẫn thường thấy ở các di tích đền chùa, càng thấm thía lời dạy của bậc thánh nhân, hết lòng vì lợi ích quốc gia, dân tộc.   “… Không thôn tính được ta, thì gặm nhấm ta Họ gặm nhấm đất…

Hai lối nhân sinh – Hai đường xử thế

   Tâm sự của Khuất Nguyên và lão đánh cá Bậc quân tử thời xưa ở Á Đông đại khái có thể chia ra làm hai hạng người, có hai lối nhân sinh, hai đường xử thế khác nhau rất rõ rệt.Hai hạng người đó, mỗi hạng ôm ấp một tâm sự… muốn tìm hiểu…

NHẦM !

“Nhầm” có thể trở thành một trong những từ ngữ của năm của người Việt. “Nhầm” xứng đáng trở thành tên gọi trong một chương lịch sử hiện đại của người Việt.    Chưa bao giờ người ta chứng kiến việc “nhầm” trở nên thịnh hành ở Việt Nam như bây giờ. Trong vụ hàng…