Đường phố Hà Nội trước và sau chặt hạ cây xanh

Hàng trăm cây cổ thụ, tán rộng, rợp bóng bị chặt hạ, thay thế bởi những cây mới và những dự án đô thị, khiến phố phường thời gian này thiếu vắng màu xanh.           Edit                Phương Sơn ( VNEXPRESS ) < p style=”text-align:start;margin-right:0;margin-bottom:0;margin-left:0;padding:0 10px 10px;”>Posted by Việt…